Дербес деректерді өңдеу саясаты


Жалпы ережелер

Осы дербес деректерді өңдеу саясаты "дербес деректер және оларды қорғау туралы" қазақстан республикасының 21.05.2013 n 94-v заңының талаптарына сәйкес жасалды және галерея новостроек (бұдан әрі – оператор) дербес деректердің өңдеу тәртібін, дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

1. Оператор өзінің қызметін жүзеге асырудың аса маңызды мақсаты мен шартын адамның және азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғауды қояды.

2. Оператордың дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі - саясат) оператор https://www.zhk-altynai.kz/ веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.


Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар1.

1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу - есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;

2. Дербес деректерді бұғаттау - дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда);

3. Веб-сайт - графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ эем және деректер базасына арналған бағдарламалардың жиынтығы, олардың https://www.zhk-altynai.kz/ желілік мекенжайы бойынша интернет желісінде қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі - дерекқордағы дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

5. Дербес деректерді иесіздендіру - нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін айқындау мүмкін емес іс-әрекеттер;

6. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. ), дербес деректерді алу, пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік), иесіздандыру, блоктау, жою;

7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, дербес деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. Өңдеуге жататын деректер, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар) операциялары;

8. Дербес деректер – https://www.zhk-altynai.kz/ веб-сайтының нақты немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;
9. Пайдаланушы-кез келген веб-сайтқа кіруші https://www.zhk-altynai.kz/;

10. Дербес деректерді ұсыну-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

11. Дербес деректерді тарату - адамдардың белгісіз тобына дербес деректерді ашуға (дербес деректерді беруге) немесе адамдардың шектелмеген тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе қандай да бір өзге тәсілмен дербес деректерге қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;

12. Дербес деректерді трансшекаралық беру - дербес деректерді шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға шет мемлекеттің аумағына беру;

13. Дербес деректерді жою - дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын, одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.


Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады

1. Тегі, аты, әкесінің аты;

2. Телефон нөмірлері;

3. Сондай-ақ, сайтта интернет-статистика (яндекс метрика және google аналитика және басқалар) сервистерінің көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде "cookie" файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.

4. Жоғарыда аталған деректер саясат мәтіні бойынша дербес деректердің жалпы ұғымымен біріктіріледі.


Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты - клиенттерге кеңес беру.

2. Сондай-ақ, оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар және әртүрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан операторға marketing.team@bk.ru электрондық пошта мекенжайына «жаңа өнімдер мен қызметтер туралы хабарламалардан және арнайы ұсыныстардан бас тарту» белгісімен хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.
3. Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.


Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

1. Оператор пайдаланушының дербес деректерін https://www.zhk-altynai.kz/ сайтта орналасқан арнайы нысандар арқылы және/немесе пайдаланушы жіберген жағдайда ғана өңдейді.тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, пайдаланушы осы саясатпен өзінің келісімін білдіреді.

2. Оператор пайдаланушының шолғышының параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушының иесіздендірілген деректерін өңдейді ("cookie" файлдарын сақтау және javascript технологиясын пайдалану кіреді).


Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлері тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың дербес деректерге қол жеткізуін болдырмау үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

2. Пайдаланушының дербес деректері, қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді..

3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда пайдаланушы операторға оператордың marketing.team@bk.ru электрондық пошта мекенжайына "дербес деректерді өзектендіру"белгісімен хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады

4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз болып табылады. Пайдаланушы кез келген уақытта операторға электрондық пошта арқылы оператордың marketing.team@bk.ru электрондық мекенжайына "дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу"деген белгісімен хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады


Дербес деректерді трансшекаралық беру

1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін, дербес деректерді беруді жүзеге асыру көзделіп отырған шет мемлекеттің, дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды, қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру, дербес деректер субъектісінің жазбаша нысанда келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.


Қорытынды ережелер

1. Пайдаланушы marketing.team@bk.ru электрондық поштасының көмегімен операторға жүгіне отырып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемелерді ала алады.

2. Осы құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатының кез келген өзгерістері көрсетілетін болады. Саясат оны жаңа нұсқамен ауыстырғанға дейін мерзімсіз жұмыс істейді.

3. Саясаттың өзекті нұсқасы интернет желісінде мына мекенжайда орналасқан: https://www.zhk-altynai.kz/oferta-kz/.